ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΙΚΕ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΙΚΕ

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός Τίτλος: ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΙΚΕ

Διεύθυνση: Βίκτωρος Ουγκώ 33, 13451 Φυλή

ΑΦΜ: 999104053

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 086326902000

Έγγραφα Δημοσιότητας